Politica de confidențialitate - Ziarul de Maramures

Politica de confidențialitate

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Facem precizarea că Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și a Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată precum și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private pe domeniul comunicațiilor electronice, Ziarul de Maramureș se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați către noi, despre dumneavoastră ori o altă persoană.

Colectarea datelor este făcută cu scopul organizării unor concursuri, adresate cititorilor noștri, marketing, reclamă și publicitate, statistică si servicii de comunicații electronice.

Ziarul de Maramureș se obligă să nu facă publice datele dvs. personale și/sau adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părți, cu excepția situațiilor prevăzute de lege. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate. Mai mult, utilizatorii nu au posibilitatea să-și creeze cont în paginile site-ului  ziaruldemaramures.ro . În cazul în care o parte din datele dvs nu sunt corecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Site-ul  nostru folosește “cookies”. Acestea nu conțin niciun fel de date personale ale utilizatorului și nu prezinta risc în cazul în care sunt interceptate de terțe părți. Daca browser-ul este configurat sa nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcționeze parțial sau în totalitate. Pe site sunt prezente reclame și/sau legături către pagini ale unor terțe părți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe care nu se află sub controlul site-ului  ziaruldemaramures.ro si orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propria răspundere. Ziarul de Maramureș nu-si asuma niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa, telefonul, mail-ul  sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

Vizitatorii site-ului  ziaruldemaramures.ro,  beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal, după cum urmează: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare;
– dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de opoziție la prelucrarea datelor; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa printr-un email către [email protected] . Solicitarea dvs. trebuie să cuprindă urmatoarele detalii: nume, prenume, detalii de contact, descrierea incidentului și natura solicitării.

Contact: e-mail- [email protected]

error: Conținut protejat !!