ISU Maramureș: Respectând măsurile de prevenire a incendiilor vă protejați viața și bunurile materiale

Statistica incendiilor din ultimii ani arată că în perioada februarie-iulie, în România, se înregistrează cel mai mare număr de arderi necontrolate ca urmare a acţiunilor de igienizare a terenurilor de vegetaţia uscată,  se arată într-un comunicat transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Maramureș.

În unele cazuri, cetăţenii ard miriştile, resturile menajere ori vegetaţia uscată, fără a asigura supravegherea, în lipsa măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în condiţii de vânt ori amplasând grămezile ce urmează a fi distruse prin ardere în apropierea şurilor, adăposturilor de animale sau furajelor, ceea ce conduce la propagarea rapidă a focului la gospodării şi anexele acestora, înregistrându-se pagube mari.

Potrivit sursei citate, specialiștii Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Maramureș reamintesc, tuturor celor interesați, măsurile de prevenire ce trebuie respectate pe timpul activităților cu foc deschis:

• să nu utilizeze focul deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt;
• să nu utilizeze focul deschis la distanţe mai mici de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (casă, şură, depozit de cereale, pădure etc);
• arderea miriştilor, resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile să se facă în locuri special amenajate;
• cetăţenii se vor interesa la primărie, în ceea ce priveşte planificarea zilelor şi locurile special amenajate în care se adună resturile menajere şi vegetaţia uscată din localitate în scopul arderii;
• arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor să se facă numai pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă;
• să asigure supravegherea permanentă a arderii şi să stingă jarul după încetarea acesteia.

Arderea vegetației / resturilor vegetale se poate executa numai cu acordul autorității competente pentru protecția mediului și după informarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență. Potrivit art. 8, alin. (2) din Ordinului ministrului internelor și reformei administrative și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 605/579-2008 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale, cu modificările și completările ulterioare, se exceptează de la obținerea permisului de lucru cu foc deschis, pentru executarea arderii vegetației uscate și a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetățenești. În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (3) din același ordin emiterea permisului se face prin grija primarului de către șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență sau persoana desemnată în acest sens, se arată în comunicatul ISU Maramureș.

Totodată, pompierii le reamintesc cetățenilor că, în conformitate cu HGR nr. 537/2007, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi reprezintă contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Lasă un comentariu

error: Conținut protejat !!