359 de băimăreni au solicitat ajutoare pentru încălzire de la începutul sezonului rece. Încă se mai pot depune cereri

De la începutul sezonului rece, 359 de băimăreni au solicitat ajutoare de încălzire. Cei care se încadrează în barem și doresc să beneficieze de acest ajutor o pot face până în luna martie a anului curent.

Din totalul de 359 de cereri, 102 au fost aprobate pentru încălzirea pe lemene, 252 pentru gaze naturale și cinci pentru energie electrică. La acestea se adaugă un număr de 58 de solicitări care și ele au fost aprobate pentru încălzirea pe lemne însă fără ajutorul social.

De acest beneficiu se pot bucura familiile sau persoanele singure cu venituri reduse. Condiția principală este ca familia /persoana singură să nu depășească baremul de 750 lei/membru de familie.

Încă se mai primesc cereri la Direcția de Asistență Socială Baia Mare însă trebuie să știți că dosarele depuse până în ziua de 20 a fiecărei luni se aprobă pentru luna în curs, iar ce trece de data de 20 se aprobă pentru luna următoare.
Persoanele care se încadrează în baremul menționat mai sus și doresc să beneficieze de acest ajutor, trebuie să urmeze câțiva pași. Astfel, cererea tip împreună cu actele necesare, prezentate atât în copie xerox cât și în original, se depun la sediul Direcției de Asitență Socială, camera 2 (parter), str. Dacia, nr.1, Baia Mare.

Documentele necesare sunt următoarele: cerere şi declaraţie pe propria răspundere (formular tip), factura de gaz /curent + buletin titular contract gaz/curent, cărţi de identitate pentru toţi membrii familiei şi certificate de naştere pentru copii (copii xerox); venit net din luna precedentă depunerii cererii cum ar fi: adeverinţe salar net, cupoane pensie, şomaj, indemnizaţii, pensia alimentară; acordul proprietarului (împuternicire scrisă); în cazul: contractului de închiriere, comodat, concesiune; talonul maşinii/certificat de înmatriculare-copie xerox; pentru venituri ocazionale – declaraţie pe propria răspundere. Pentru elevi, studenţi, nepoţi din alte localităţi/adrese: dovezi privind componenţa familiei (livret de familie/acte de identitate) şi a veniturilor, pentru a se stabili venitul corespunzător elevului/nepotului. Aici facem precizarea că nu se iau în calcul alocaţiile de stat, banii de liceu şi bursele sociale. Solicitările se pot face pana în luna martie 2021.

În perioada noiembrie 2019-31 martie 2020 au fost aprobate pentru gaze naturale 308 cereri, pentru lemne 67, iar pentru energie electrică au fost nouă. Ajutorul pentru încălzire se acordă în intervalul noiembrie-31 martie a fiecărui an.

Mai multe informații se pot solicita la numărul de telefon 0262-211.949. Informații utile apar și pe site-ul Direcției de Asistență Socială das@baiamare.ro.

Lasă un comentariu

error: Conținut protejat !!