ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

JUDEȚUL MARAMUREȘ prin IONEL OVIDIU BOGDAN în calitate de Președinte al CONSILIULUI JUDETEAN MARAMUREȘ, cu sediul în Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 46, județul Maramureș, titular al proiectului “Drum de acces Parc Industrial Baia Sprie”, propus a fi amplasat în orașul Baia Sprie, loc. Satu Nou de Sus, nr. cadastral 57582, județul Maramureș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Iza , nr. 1A, jud. Maramureș, în zilele de luni – joi între orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400 precum și la următoarea adresă de internet http://apmmm.ampm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș.

Președinte,
IONEL OVIDIU BOGDAN

Lasă un comentariu

error: Conținut protejat !!