Primăria Baia Mare: 1.000.000 lei pentru contracte cu finanțare nerambursabilă în domeniile cultură, tineret și sport

Autoritatea finanţatoare Municipiul Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 37, judeţul Maramureş, telefon: 0262-213824, fax: 0262-213261, e-mail: primar@baiamare.ro, site web: www.baiamare.ro, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2021, a doua sesiune de selecție, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Finanţările nerambursabile se acordă conform conform H.C.L. nr. 257/17.08.2021 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2021, și a H.C.L. nr. 258/17.08.2021 privind aprobarea suplimentării Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret şi sport, pentru anul 2021, a doua sesiune de selecție. Suma totală în valoare de 1.000.000 lei este defalcată pe domenii astfel:

– programe/proiecte culturale 500.000 lei;
– programe/proiecte de/pentru tineret 200.000 lei;
– programe/proiecte sportive 300.000 lei.

Documentaţiile se vor depune începând cu data de 25.08.2021, data limită de depunere fiind 10.09.2021, ora:12:00.

Autoritatea finanţatoare Municipiul Baia Mare reduce termenul de depunere a solicitărilor pentru cele trei domenii, de la 30 la 15 zile, conform Legii nr. 350/2005, art. 20 alin.2. Motivaţia reducerii termenului este următoarea: marea majoritate a viitorilor beneficiari ai proiectelor cu finanţare nerambursabilă şi-au întocmit de la începutul anului calendarul de activităţi şi necesită finanţare pentru realizarea sau finalizarea acestora.

Informaţii privind condiţiile de finanţare şi procedura de selecţie a proiectelor sunt prevăzute în “Ghidul solicitanţilor” pentru fiecare domeniu în parte. Acestea se pot obţine de la Municipiul Baia Mare, Serviciul Parteneriate Civice, str. Gh. Şincai nr. 37, tel. 0372 – 624.142 sau de pe site-ul instituţiei www.baiamare.ro.

Solicitanţii vor depune documentaţia prevăzută în “Ghidul solicitanţilor” la Serviciul Relaţii cu Publicul situat la parterul Primăriei Municipiului Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 37.

Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se va face de către comisiile de evaluare în perioada 13.09.2021 – 24.09.2021, lista finală a beneficiarilor finanţării nerambursabile urmând a fi aprobată prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare.

Mai multe detalii AICI – Ghidul solicitanților pentru domeniile cultură, tineret și sport

Lasă un comentariu

error: Conținut protejat !!