Înscrieri la Şcoala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” Baia Mare. Ce trebuie să știi? - Ziarul de Maramures

Înscrieri la Şcoala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” Baia Mare. Ce trebuie să știi?

Şcoala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” Baia Mare este o unitate de învăţământ preuniversitar particular, cu nivel de învăţământ / nivel de calificare: nivel 5 postliceal, forma de învăţământ: cu frecvenţă (zi), durata studiilor: 3 ani, domeniul: ”sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale: ”asistent medical generalist ” şi ”asistent medical de farmacie ”.

Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila” Baia Mare a fost fondată în anul 1992 având o vastă tradiţie, în pregătirea asistenţilor medicali cu diferite specializări. Începând cu anul şcolar 2006 şcoala este acreditată în baza Ord M.E.C. nr. 5651/14.11.2006 pentru două specializări, fiind printre primele 3 școli acreditate din țară, toate având aceași dată de emitere a documentului. Şcoala Postliceală Sanitară ,,Carol Davila,, Baia Mare oferă instruire şi pregătire profesională în domeniul învăţământului preuniversitar sanitar pentru asistenţi medicali generalişti (60 locuri) şi asistenţi medicali de farmacie (30 locuri). Şcoala cuprinde un singur nivel de învăţământ / nivel de calificare: Nivel 5 postliceal.

DETALII CLICK: scoalacaroldavilabm.ro

Informatii: 0262 437 230 

Existenţa Şcolilor Postliceale Sanitare este deosebit de importantă având în vedere faptul că ele iniţiază, educă şi formează viitorii asistenţi medicali generalişti şi asistenţi medicali de farmacie, care au un rol esenţial în ceea ce priveşte îngrijirea pacienţilor, prevenirea îmbolnăvirilor, promovarea şi păstrarea sănătăţii. Absolvenţii de liceu se îndreaptă către Şcolile Postliceale Sanitare întrucât nursingul este atât o artă, cât şi o ştiinţă care necesită înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor practicii medicale.

Vocație înseamnă chemare, aptitudine, predispoziție pentru un anumit domeniu de activitate. Descoperirea adevăratei vocații nu este un proces ușor. De-a lungul timpului absolvenții școlii au avut vârste cuprinse între 18 și 55 ani. O parte dintre elevii care au urmat cursurile Şcolii Postliceale Sanitare ”Carol Davila” Baia Mare și care erau deja licențiați în alte specialității sau profesau deja în alte meserii, din alte domenii decât cele medicale, și-au motivat alegerea profesiei de asistent medical ca și pe împlinirea unui vis personal, afirmând că este meseria pe care și-au dorit mereu să o practice, și că acum au această șansă. Pentru alți elevi alegerea a fost influențată de cererea de pe piața muncii, sau de dorința părinților.

DETALII CLICK: scoalacaroldavilabm.ro

Informatii: 0262 437 230 

Este evident că alegerea unei meserii vocaționale înseamnă chemare, aptitudine, predispoziție pentru un anumit domeniu de activitate. Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila” Baia Mare, cu o vechime de cca. 30 ani în formarea de cadre medicale, și-a dobândit renumele datorită unui corp didactic de elită format din cadre medicale de specialitate (medici specialişti, farmacişti, asistenţi şefi de secţie) și a pregătirii profesionale de înaltă calitate a elevilor școlii, dovedită prin numărul mare de premii obținute la concursurile naționale.

Avantajele pe care le oferă școala includ și orarul flexibil, cursurile dimineaţă sau după-masă, flexibilitate privind plata taxei de şcolarizare, reduceri la taxa de şcolarizare pentru primii 30 elevi înscrişi la specializarea asistent medical generalist şi pentru primii 20 elevi înscriși la specializarea asistent medical de farmacie.

DETALII CLICK: scoalacaroldavilabm.ro

Informatii: 0262 437 230 

Învățământul teoretic de calitate este susținut de accesul elevilor la o bază materială optimă care include un număr mare de materiale didactice, calculatoare, internet, o bibliotecă cu cărți de specialitate și manuale. Activitățile de învățământ clinic (pregătire practică) sunt organizate atât în unitățile sanitare cât și în școală (în sala de demonstrație) cu maximul de exigență privind calitatea pregătirii profesionale a elevilor. Predarea-învățarea-evaluarea este realizata de către personal didactic cu o temeinică pregătire profesională, cu o vastă experiență câștigată în activitatea teoretică și practică desfășurată în spitale, cabinete medicale și școală.

În Şcoala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” Baia Mare s-au ”născut” primele cărți în specialitate nursing, folosite ca și manuale/suport bibliografic în marea majoritate a școlilor postliceale sanitare din țară, cărți din care au învățat și încă invață 30 de generații de absolvenți, asistenți medicali care astăzi profesează în toate unitățile sanitare din țară. Oferta de suport științific a fost concurată doar în ultimii 5 ani prin apariția și a altor cărți cu valoare recunoscută și acceptată pe plan național de către școlile de profil.

DETALII CLICK: scoalacaroldavilabm.ro

Informatii: 0262 437 230 

Specializările (calificările profesionale) dezvoltate (ASISTENT MEDICAL GENERALIST şi ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE) oferă şansa pentru perfecţionarea activităţii din cadrul spitalelor din zonă şi farmacii. Pentru absolvenţii de liceu specializările propuse oferă şansa de integrare în muncă la nivelul zonei dar şi în străinătate. În condițiile în care 53,07 % dintre elevii Şcolii Postliceale Sanitare ”Carol Davila” Baia Mare au vârsta cuprinsă între 20 – 24 ani, putem concluziona că tinerii din ziua de azi se adaptează condițiilor socio-economice prin incercarea de a dobândii calificări multiple, care să le deschidă cât mai multe oportunități de a obține un loc de muncă cât mai ofertant.

Oferta de școlarizare a Şcolii Postliceale Sanitare ”Carol Davila” Baia Mare este atractivă din punct de vedere al costurilor totale, costuri care implică taxă de școlarizare și costuri conexe (transport, cazare, hrană etc.). Accesibilitatea pe care o oferă o formă de școlarizare aflată la o distanță aceptabilă față de locuință, familie, un alt loc de muncă, care oferă oportunitatea obținerii unei calificări încă foarte solicitate pe piața muncii este evidențiată prin caracteristicile elevilor care au urmat cursurile școlii în anul școlar 2022 – 2023: 35% căsătoriți, 50% angajați, 62,30% dintre elevi au și altă meserie și au ales să dobândească încă o calificare. Există un număr mare de persoane (absolvenţi de liceu) fără nici un fel de calificare, dintre care unele prestează munci necalificate chiar în spitalele din oraş, precum şi în farmacii, dorind să se califice cu scopul asigurării unor şanse mai mari de păstrare a locului de muncă.

În topul aspectelor pozitive referitoare la activitatea curentă din Şcoala Postliceală Sanitară ,,Carol Davila,, Baia Mare 82,3 % dintre elevii noștri consideră că pregătirea științifică a cadrelor didactice este primordială. Urmează în clasament: pregătirea metodică a dascălilor, săli de clasă curate, condiții optime de desfășurare a lecțiilor și amabilitatea/ promptitudinea personalului.

Autor: Dr. Carla Iosip, medic primar medicină de familie, doctor în științe medicale, profesor gradul I Şcoala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” Baia Mare

DETALII, CLICK: scoalacaroldavilabm.ro

Informatii: 0262 437 230 

Lasă un comentariu

error: Conținut protejat !!