Breaking News

România intră de duminică în ZONA VERDE. Franța, în creștere și rămâne în ZONA ROȘIE

Duminică, 12 decembrie, de la ora 00.00, oficial România va fi în zona verde cu o incidență de 1,1/1000 de locuitori, la ora actuală figurând în zona galbenă cu o incidență de 1,6/1000 de locuitori.

Franța rămâne pentru a doua săptămână în zona rosie, incidența fiind în creștere, de la 4,7/1000 de locuitori la 7,2/1000 de locuitori. Tot în zona roșie se vor găsi și Germania, Anglia, Grecia, Elveția, Ungaria și SUA.

Țările care nu se regăsesc în cele două zone, roșie și galbenă, sunt pe lista statelor încadrate în zona verde. Lista cu clasificarea țărilor în funcție de rata de incidență cumulată va intra în vigoare duminică, 12 decembrie, la ora 00.00.

JOSHOTĂRÂREA nr. 113 din 10.12.2021

HOTĂRÂREA nr. 113 din 10.12.2021

Având în vedere propunerile Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, formulate în temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.

43 din 01.07.2021, cu modificările și completările ulterioare,   în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de

Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 lit. a) art. 4, art. 7 alin. (1) lit. a), art. 11 alin. (1) și art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta HOTĂRÂRE:

Art.1 – Articolul 1 la Hotărârea Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 111/2021 pentru stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor  care sosesc în România, valabile 10.12.2021 ora 00:00 – 08.01.2022 ora 24:00 publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1162 din 7 decembrie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. Partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1. – Prin derogare de la prevederile art. 3-5 și art. 7 alin. (4) și (5) din

Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 43/2021 privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 2 iulie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 10.12.2021, ora 00,00-8.01.2022, ora 24,00, se stabilesc următoarele reguli de aplicare a măsurii carantinei referitoare la persoanele care sosesc în România:”.

  1. La punctul 3, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare;”.

  1. La punctul 3, după litera j) se introduc două noi litere, literele k) și l) cu următorul cuprins:

„k) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara României care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR și prezintă documente doveditoare pentru infecția cu SARSCoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

  1. l) piloții de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar.”
  2. Punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locația declarată sau spațiul special destinat cu o durată de 14 zile cu privire la persoanele nevaccinate ori persoanele care nu au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, care sosesc din statele terțe și nu prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării

(pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).”

  1. Punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locația declarată sau spațiul special destinat cu o durată de 10 zile pentru persoanele nevaccinate ori pentru persoanele care nu au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, care sosesc din statele terțe, indiferent de încadrarea acestora în zona de risc dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării

(pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), precum și pentru persoanele vaccinate ori pentru persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară care sosesc din statele terțe, dacă nu prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).”

  1. La punctul 6, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare;”.

  1. La punctul 6, după litera j) se introduc trei noi litere, literele k), l) și m) cu următorul cuprins:

„k) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara României care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării și prezintă documente doveditoare (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

  1. angajații sistemului național de apărare, ordine publică şi securitate națională

care se întorc în România de la activități desfășurate în interes profesional în afara ţării și sunt vaccinați ori au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară;

  1. piloții de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de

locomotivă şi personalul feroviar.”

Art.2 –  (1) Se aprobă Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se instituie măsura carantinei.

(2) Lista prevăzută la alin. (1), intră în vigoare începând cu data de 12.12.2021, ora 00:00.

Art.3 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

Informații transmise de CJSU Maramureș

Lasă un comentariu

error: Conținut protejat !!