ANUNȚ: Poliția Locală Baia Mare organizează un concurs de recrutare. Vezi aici, care este postul disponibil

Concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Poliția Animalelor – Serviciul Corp Control, cu durată normală a timpului de muncă

ANUNŢ

privind concursul de recrutare organizat în baza în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID –19, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Poliția Animalelor – Serviciul Corp Control, cu durată normală a timpului de muncă

Primăria Municipiului Baia Mare va demara, procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Poliția Animalelor – Serviciul Corp Control, cu durată normală a timpului de muncă.

Condiții specifice de participare la concurs: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în Ramura de știință-Medicina veterinară.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unor funcţii publice, prevăzute în art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi proba de interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 13.12.2021, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului atât pe site-ul instituției cât și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv până la data de 29.11.2021, inclusiv.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana de contact: Mico Roberta, inspector Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă, camera 30, etaj III, telefon 0372624195, e-mail roberta.pop@baiamare.ro sau pe https://www.baiamare.ro/ro/Administratie/Administratia-Publica-Locala/Anunturi-si-comunicate/Concurs-de-recrutare-in-vederea-ocuparii-pe-durata-nedeterminata-a-functiei-publice-de-executie-vacante-de-inspector-clasa-I–grad-profesional-debutant-din-cadrul-Compartimentului-Politia-Animalelor–Serviciul-Corp-Control–cu-durata-normala-a-timpului-de-munca/

Lasă un comentariu

error: Conținut protejat !!