Licitare locuri de parcare pentru băimărenii care domiciliază la nr. 2, 3, 4 din Piața Revoluției și str. Florilor nr. 1 și 3 - Ziarul de Maramures

Licitare locuri de parcare pentru băimărenii care domiciliază la nr. 2, 3, 4 din Piața Revoluției și str. Florilor nr. 1 și 3

ANUNȚ PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE PARCARE DE REȘEDINȚĂ DIN MUNICIPIUL BAIA MARE PENTRU PROPRIETARII/DEȚINĂTORII DE AUTOVEHICULE CU DOMICILIUL/REȘEDINȚA ÎN IMOBILELE NR. 2, 3 ȘI 4 DIN PIAȚA REVOLUȚIEI RESPECTIV ÎN IMOBILELE NR. 1 ȘI 3 DE PE STR. FLORILOR

În perioada 28.06.2024 – 29.07.2024, persoanele fizice ce dețin în proprietate/utilizare / folosință un autovehicul, pot depune la sediul Primăriei Municipiulu Baia Mare solicitările pentru atribuirea / licitarea unui loc de parcare de reședință, pentru următoarele parcări:

Parcarea cu 89 locuri, situată în Piața Revoluției- zona Aris, arondată imobilelor nr. 2 ,nr. 3 și nr. 4 din Piața Revoluției din Municipiul Baia Mare.
Parcarea cu 12 locuri, situată pe str. Florilor nr. 1, arondată imobilelor nr. 1 și nr. 3 de pe str. Florilor din Municipiul Baia Mare.

𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐟𝐢𝐳𝐢𝐜𝐞 (copie şi original pentru conformitate):

1.Copie B.I./C.I;
2.Certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia Taxe si Impozite din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, valabil;
3.Dovada achitării redevenţelor, chiriilor, în cazul deţinătorilor de contracte de concesiune/închiriere;
4.Documente privind un drept real asupra locuinței de domiciliu/ reședința, contractul de vanzare cumparare locuință prima si ultima pagina), contract de închiriere înregistrat ANAF sau autentic, contract de comodat autentic, după caz;
5.Copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului în proprietate sau în folosință (talon) și ITP valabil, la data depunerii:
6.Dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA, valabila la data depunerii;
7.Documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului (contract de leasing, contract de comodat autentic intre rudele de gradul 1 si 2, contract de inchiriere autentic, împuternicire autentică de a utiliza autoturismul pentru care solicită atribuirea unui loc de parcare), dacă este cazul;
8.Certificat de încadrare în grupă de handicap , dacă este cazul.
Solicitantul sau membrii familiei cu domiciliul/reşedinţa de la aceeaşi adresă să nu figureze ca fiind proprietari ai unui garaj/parcare acoperită în municipiul Baia Mare.
Pe aceeași adresă (apartament) – (indiferent de numărul de persoane care locuiesc în acesta sau de numărul de autovehicule pe care le deţin persoanele respective) și același număr de inmatriculare se poate depune o singură cerere.

În parcările de reședință se atribuie locuri, în mod prioritar, prerezervate anterior încărcării în sistemul de evidenţă şi fără licitaţie, gratuit, câte un loc de parcare, pentru vehiculele special destinate transportului persoanelor cu dizabilități sau reprezentanţilor legali ai acestora. Perioada de atribuire este de 3 ani de la data obținerii locului de parcare, cu condiția reconfirmării anuale a rezervării.

Documentația pentru atribuirea locurilor de parcare poate fi obținută gratuit de la CIC (Centrul de Informare pentru Cetățeni), str. Gheorghe Șincai nr. 37 sau de la Direcția Patrimoniu, Piața Libertății nr. 17.

Atribuirea/licitarea locurilor de parcare de reședință va avea loc pe str. Vasile Lucaciu nr. 2 – Sala de ședințe, la data de 31.07.2024, ora 12.00.

Notă: Anexele la prezentul anunț pot fi consultate pe site-ul instituției, www.baiamare.ro.

Foto-arhiva

Lasă un comentariu

error: Conținut protejat !!