DSVSA MM: Reguli noi în autorizarea/înregistrarea fermelor de animale - Ziarul de Maramures

DSVSA MM: Reguli noi în autorizarea/înregistrarea fermelor de animale

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor prin structurile teritoriale (D.S.V.S.A.) vor evalua toate fermele de animale, exploatațiile comerciale de tip A, mijloacele de transport animale vii, precum și alte categorii de unități ce derulează activități în domeniul creșterii și exploatării animalelor. Verificările vor viza în mod deosebit respectarea normelor de biosecuritate în creșterea și exploatarea animalelor precum și asigurarea condițiilor de bunăstare a acestora.

Toate exploatațiile comerciale de animale precum și operatorii/administratorii altor obiective de interes zootehnic au obligația de a transmite/depune o cerere scrisă la D.S.V.S.A. Maramureș pentru evaluarea și emiterea unei noi Autorizații sanitare veterinare/Certificat de înregistrare. Documentele emise anterior datei de 08.02.2024 își vor pierde valabilitatea la 6 luni de la data menționată.

Pentru cei ce dețin deja o autorizație/certificat de înregistrare, evaluarea și emiterea noului document nu va fi taxată suplimentar.

D.S.V.S.A. roagă ca toți operatorii economici vizați de această modificare legislativă să depună în timp util solicitarea și documentația necesară pentru a evita disfuncționalitățile ce pot apărea de supra-aglomerarea solicitărilor făcute în perioada terminală.

Informații suplimentare găsiți în Ordinul președintelui ANSVSA nr. 10/18.01.2024 publicat în Monitorul Oficial 109bis/07.02.2024 sau la D.S.V.S.A. Maramureș (reprezentanții teritoriali ai acestuia).

Informatii furnizate de DVSA Maramureș

Lasă un comentariu

error: Conținut protejat !!