Despre facturarea serviciilor de canalizare și epurare

Atunci când plătim factura la apă, trebuie să știm că nu plătim doar apa rece potabilă, ci și serviciile de canalizare și epurare.

Art. 173 din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, consolidat și armonizat pentru județul Maramureș reglementează cantitatea de apă uzată evacuată și luată în calcul la stabilirea contravalorii serviciilor de canalizare prestate utilizatorului de către operator astfel.

Cantitatea de apă uzată şi evacuată de utilizatorii casnici stabilită în Contractul de prestare/furnizare a serviciului reprezentând o cotă procentuală de 98% din cantitatea de apă rece furnizată.

Pentru utilizatorii operatori economici, în procent de 100% din volumul de apă potabilă înregistrata de contorul de apă.

Pentru utilizatorii operatori economici la care specificul activităţii face ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, debitul de apă uzată evacuată se stabileşte prin negociere cu operatorul.

Utilizatorii care se alimentează din surse proprii şi care evacuează apă uzată în reţeaua de canalizare vor achita contravaloarea acesteia în baza contractului încheiat cu operatorul, în care se va specifica modul de stabilire a cantităţilor evacuate.

SC VITAL SA

Lasă un comentariu

error: Conținut protejat !!