Baia Sprie-”O șansă în plus la educație: O șansă pentru viitor”

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto are șansa de a fi partener asociat al Centrului Județean de Transporturi Auto, în cadrului proiectului ”O șansă în plus la educație: O șansă pentru viitor” POCU/655/6/23/134581, transmite Primăria Baia Sprie.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

•60 de tineri din județul Maramureș vor urma programe de tip școală după școală. Liceul Tehnologic de Transporturi va avea o clasă de elevi în cadrul programului Școală după Școală, cu primirea unei mese calde pe zi, pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani, aflați în risc de abandon școlar sau tineri care au părăsit sistemul de învățământ în ultimii 4 ani.

•Cel puțin 300 de tineri vor promova programul A doua șansă. Licelul Tehnologic de Transporturi Auto, va organiza grupe de elevi pentru programul A doua șansă, de nivel primar și secundar inferior, pentru persoanele care nu au finalizat ciclul primar sau gimnazial obligatoriu și au părăsit timpuriu sistemul de învățământ. Persoanele înscrise în programul A doua șansă vor beneficia de o masă caldă, stimulent financiar la sfîrșitul fiecărui an școlar, de diplomă de absolvire și stagii de calificare profesională.

Lasă un comentariu

error: Conținut protejat !!