CJ Pensii Maramureș: Depunerea documentelor pentru realizarea sporurilor nepermanente şi a veniturilor lunare brute - Ziarul de Maramures

CJ Pensii Maramureș: Depunerea documentelor pentru realizarea sporurilor nepermanente şi a veniturilor lunare brute

Casa Judeţeană de Pensii Maramureş vine cu informări noi referitoare la depunerea documentelor care atestă realizarea sporurilor/veniturilor nepermanente şi a veniturilor lunare brute, care pot fi valorificate conform prevederilor Legii 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Astfel, Legea nr.360/2023 prevede că în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare, pensiile stabilite conform legislaţiei anterioare şi care au fost recalculate prin noua formulă prevăzută de noua lege vor fi recalculate din oficiu, prin valorificarea din adeverinţele prezentate de beneficiari a veniturilor/sporurilor nepermanente sau a veniturilor lunare brute, realizate anterior datei de 01.04.2001 care nu au fost valorificate la stabilirea iniţială a pensiilor asupra cărora s-a datorat contribuţia de asigurări sociale de stat.

Sunt avute în vedere:

– adeverinţe eliberate conform Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr.487/2021 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare a pensiilor până la data de 01.09.2023, intrat în vigoare la data de 18.06.2021;

– adeverinţe emise anterior Ordinului nr.487/2021, cu condiţia să îndeplinească condiţiile de valabilitate şi legalitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul prevăzut în anexa la Ordin dar care trebuie să aibă menţiunea că asupra veniturilor respective s-a datorat contribuţia de asigurări sociale de stat.

Potrivit Legii nr.360/2023, drepturile astfel recalculate se acordă de la data de 01.09.2024.

Conform prevederilor Legii nr.360/2023, cererile de valorificare a sporurilor/veniturilor nepermanente, venituri lunare brute depuse după intrarea în vigoare a legii (01.09.2024), vor fi însoţite de adeverinţe eliberate conform Anexei 6 la lege, iar drepturile de pensie vor fi recalculate şi acordate cu data de 1 a lunii următoare, depunerii cererii.

Sumele care se valorifică la determinarea punctajelor lunare sunt urmatoarele:

-formele de retribuire în acord sau cu bucata,în regie ori după timp,pe bază de tarife sau cote procentuale;
-premiile anuale şi premiile acordate în cursul anului pentru realizări deosebite;
-recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate;
-al treisprezecelea salariu;
-formele de retribuire pentru”orele suplimentare” realizate peste programul normal de lucru;
-sporul acordat pentru personalul didactic care îndrumă practica pshihopedagogică şi care asigură perfecţionarea de specialitate a învaţătorilor şi educatorilor;
– indemnizaţiile de muncă nenormată;
-alte sporuri care nu au avut un caracter permanent pentru care s-a datorat contribuţia de asigurări sociale;

În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023 se vor valorifica atât adeverinţele existente în dosarele de pensie, cât şi cele depuse în original, în condiţiile în care aceste adeverinţe îndeplinesc condiţiile de valabilitate şi legalitate.

De asemenenea, Casa Județeană de Pensii anunță faptul că responsabilitatea eliberării documentelor care să facă dovada salariilor şi sporurilor de care o persoană a beneficiat în anumite perioade de timp, anterior datei de 01.04.2001, revine unităţii angajatoare sau deţinătoarei de arhivă.

Instituţia NU are competenţe stabilite prin lege în ceea ce priveşte emiterea sau intervenţia pe lângă diferite unităţi/instituţii în scopul eliberării de documente care să facă dovada acestor drepturi.

Lasă un comentariu

error: Conținut protejat !!